კალათა

სასტუმროების დეზინფექციის საშუალებები

1 - 88 პოზიცია
გვერდზე
სადეზინფექციო საშუალება "DESO C9"
არტ. 550055
დაფასოება 5 კგ.
80.10 ₾ 100.13 ₾
+
სადეზინფექციო საშუალება "DESO"
არტ. 125120
დაფასოება 1 ლ.
25.69 ₾
სადეზინფექციო საშუალება "DESO C9"
არტ. 550023
დაფასოება 600 მლ.
11.75 ₾ 14.69 ₾
+
სადეზინფექციო საშუალება "DESO C9"
არტ. 550024
დაფასოება 1000 მლ.
20 ₾ 25 ₾

"Deso C10"

1 ლ.
"Deso C10"
არტ. 125190
დაფასოება 1 ლ.
19.80 ₾
+

"Deso C10"

5 კგ.
"Deso C10"
არტ. 125191
დაფასოება 5 კგ.
70 ₾
+
1 - 88 პოზიცია
გვერდზე