კალათა

ყოველდღიური დასუფთავების საშუალებები

1 - 1522 პოზიცია
გვერდზე
გასაპრიალებელი საშუალება  "Final Polish"
არტ. 125468
დაფასოება 600 მლ.
36.10 ₾
+
საწმენდი და გასაპრიალებელი საშუალება სხვადასხვა ზედაპირებისთვის "Leather Cleaner"(600 მლ ბოთლი)
არტ. 131600
დაფასოება 600 მლ.
23.75 ₾
+
А5 ჰაერის არომატიზატორი
არტ. 125263
დაფასოება 600 მლ.
14.25 ₾
+
სარეცხი საშუალება   "Apartment Series A9"
არტ. 125440
დაფასოება 600 მლ.
13.30 ₾
+
А4 ავეჯის გასაპრიალებელი საშუალება
არტ. 125262
დაფასოება 600 მლ.
17.48 ₾
+
А3 სარეცხი საშუალება მინის, სარკეებისა და კაფელისათვის
არტ. 125260
დაფასოება 600 მლ.
10.26 ₾
+
А2 სარეცხი საშუალება ყოველდღიური დასუფთავებისათვის
არტ. 125258
დაფასოება 600 მლ.
13.11 ₾
+
A6 ხსნარი საპირფარეშოსთვის გენერალური საწმენდი 750 მლ
არტ. 125265
დაფასოება 750 მლ
12.35 ₾
+
А3+ კაფელის, მინისა და სარკეების სარეცხი საშუალება. კონცენტრატი
არტ. 125261
დაფასოება 5 კგ.
256.50 ₾
+
А5+ ჰაერის არომატიზატორი. კონცენტრატი
არტ. 125264
დაფასოება 5 კგ.
224.20 ₾
+
А2+ სარეცხი საშუალება ყოველდღიური რეცხვისთვის. კონცენტრატი
არტ. 125369
დაფასოება 5,6 კგ.
264.10 ₾
+
А1+ სარეცხი საშუალება საპირფარეშოების ყოველდღიური დასუფთავებისთვის. კონცენტრატი
არტ. 125257
დაფასოება 5 კგ.
238.64 ₾
+
ხსნარი apartament ser. A9+ 6კგ
არტ. 125439
დაფასოება 6
212.80 ₾
+
1 - 1522 პოზიცია
გვერდზე