კალათა

დასუფთავების და დეზინფექციის საშუალებები

1 - 88 პოზიცია
გვერდზე
სადეზინფექციო საშუალება "DESO C9"
არტ. 550055
დაფასოება 5 კგ.
82 ₾
+
სადეზინფექციო საშუალება "DESO C9"
არტ. 550024
დაფასოება 1000 მლ.
25 ₾
სადეზინფექციო საშუალება "DESO C9"
არტ. 550023
დაფასოება 600 მლ.
14.68 ₾
+
DESO C2 - სადეზინფექციო საშუალება ზედაპირებისა და დეზობარიერებისთვის.

არტ. 125585
დაფასოება 5 ლ.
60.80 ₾
+

"Deso C10"

5 კგ.
"Deso C10"
არტ. 125191
დაფასოება 5 კგ.
45 ₾
+

"Deso C10"

1 ლ.
"Deso C10"
არტ. 125190
დაფასოება 1 ლ.
12 ₾
+
სადეზინფექციო საშუალება "DESO"
არტ. 125120
დაფასოება 1 ლ.
25.69 ₾
1 - 88 პოზიცია
გვერდზე