კალათა

რეცხვა ტუტეთი

1 - 88 პოზიცია
გვერდზე
GIOS F9 სარეცხი საშუალება (5 ლ კანისტრა)
არტ. 550037
დაფასოება 5 ლ.
22 ₾
+
ქაფიანი ტუტე სარეცხი საშუალება მეოთხეული ამონიუმის ნაერთების შემცველობით GIOS F 4 (ჭურჭელი 5 ლ)
არტ. 550033
დაფასოება 5 ლ.
23 ₾
+
ქაფიანი ტუტე სარეცხი საშუალება GIOS F 6 (ჭუჭელი 5 ლ)
არტ. 550031
დაფასოება 5 ლ.
22 ₾
+
ქაფიანი ტუტე სარეცხი საშუალება აქტიური ქლორის შემცველობით GIOS F1 (ჭურჭელი 5 ლ)
არტ. 550058
დაფასოება 5 ლ.
22 ₾
+
1 - 88 პოზიცია
გვერდზე